Reglement

Reglement “KOEVERN´SE SLOEPENRACE”

Algemeen

 1. Deelnemers zullen zich houden aan de instructies van de zijde van de organisatie gedurende de oefenavonden en de wedstrijden. Daarnaast wordt iedereen geacht zorgvuldig met de sloepen om te gaan.
 2. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Bij te grote deelname worden de niet gehonoreerde aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst. Deze kunnen eventueel later nog worden ingepast.
 3. Eventuele schade aan sloep of riemen dient direct gemeld te worden aan de organisatie.

Veiligheid

 1. Het gebruik van alcohol in de sloepen is niet toegestaan.
 2. Ivm de veiligheid is het niet toegestaan om in het water te springen.
 3. Ga voorzichtig om met de riemen zodat je je teamleden niet blesseert.
 4. Deelname gebeurt op eigen risico.

De combinatie van alcohol, fysieke inspanning en sterke afkoeling in het water kan gevaarlijke situaties opleveren

Oefenen

 1. Oefenen kan alleen overeenkomstig het oefenschema. Kunt u beslist niet op de aangegeven tijd, dan kan, voor zover mogelijk, het schema aangepast of uitgebreid worden. Indien het schema het toelaat, bestaat tevens de mogelijkheid om nog extra te oefenen.
 2. Tijdens de oefenavonden zal een lid van de Havenvereniging aanwezig zijn; deze treedt op als ‘havenmeester’. Voor vragen omtrent de organisatie of het roeien kunt u bij hem/haar terecht.
 3. Voor nieuwe teams is een instructeur/instructrice aanwezig die het team de eerste keer zal begeleiden.
 4. Elk team is verplicht om minstens éénmaal te oefenen.
 5. Tijdens de wedstrijden zal een boei gerond moeten worden. Om dit goed te kunnen oefenen is een boei aanwezig.
 6. In het begin van de avond kan er nog beroeps- en pleziervaart zijn. Houdt hier rekening mee en zorg voor voldoende afstand tot de schepen.

Wedstrijden

 1. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en de baancommissarissen dienen onverwijld opgevolgd te worden.
 2. De stuurman/vrouw moet zich 10 min. vóór aanvang van de wedstrijden melden bij de wedstrijdleiding. De overige teamleden dienen uiteraard ook op tijd aanwezig te zijn.
 3. Alle teamleden dienen uniform gekleed te zijn en zo als team herkenbaar te zijn.
 4. Een team mag uitgebreid worden met 2 vaste “wisselroeiers”.
 5. Bonusseconden: Er is geen aparte categorie (meer) voor damesteams. Alle teams spelen in dezelfde categorie; hierbij wordt voor elke roei-vrouw in een team 7 bonusseconden gegeven. Voor een compleet damesteam betekent dit dus dat de eindtijd met 56 seconden verminderd wordt.
 6. Er wordt meerdere keren per wedstrijddag geroeid; in elk van de 2 sloepen één keer. Het eindresultaat is het totaal van die 2 tijden.
 7. Bij materiaalpech of bij verlies van riemen wordt niet overgeroeid, tenzij dit direct bij de start gebeurt. De wedstrijdleiding geeft aan als er overgeroeid moet worden.
 8. Bij het keerpunt moet om de boei heen gerond worden.
 9. Hinderen van de tegenstander is niet toegestaan.
 10. Staan in de boot is niet toegestaan; dit geldt niet voor de stuurman/vrouw.
 11. De uitslag van de jury is bindend en zal gerespecteerd worden.
 12. Teams die hun inschrijfgeld nog niet voldaan hebben, kunnen uitgesloten worden van deelname.
 13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.