Contact

Voorzitter:
JanWolter Mager
Tel: 06-37279717
Mail: janwoltermager@gmail.com

Penningmeester:
Jan Wemeijer
Tel: 06-53628596
Mail: wemeijercoevorden@planet.nl

Secretaris:
Carel Bitter
Tel 06-55984494
Mail: carel.bitter@carel.nu

Algemeen Bestuurslid / Voorzitter Evenementen Commissie:
Henri Redder
Tel: 06-11779876
Mail: henriredder@hotmail.com

Algemeen Bestuurslid / Verhuur gebouw
Mark Assen
Tel: 06-13907596
Mail: markendea@hotmail.com

Onderhoud gebouw en boten / informatie sloepenverhuur:
Cor van der Elst
Tel: 06-44098450
Mail: cjvdelst@hetnet.nl

Beheder Ligplaatsen Historische Havendagen:
Geert van der Wal
Tel: 06-18883318
Mail: geertvanderwal@hotmail.com

Roeien Algemeen:
Piet Toering
Tel: 06-55753286
Mail: toering@wxs.nl

Webmaster:
John Brinckman
Tel: 06-53930815
Mail: j.a.brinckman@outlook.com