Geschiedenis

De historische basis

Coevorden (1134 bc) heeft een zeer strategische ligging. Ingeklemd tussen de moerassen was er door Coevorden slechts 1 zandweg naar het Noorden begaanbaar. In de 16e. eeuw is besloten de vesting geheel opnieuw in te richten en is onder Menno van Coehoorn een vesting aangelegd die een van de sterkste in Europa is geworden. De vesting wordt gekenmerkt door zeven bastions.

Rond de bastions zijn vanaf het kasteel grachten aangelegd, waarvan heden ten dage nog duidelijk de overblijfselen zijn te zien. In de 19e. eeuw zijn er kanalen gegraven vanuit diverse richtingen, die aansluiten op de vestinggracht. De oude binnenhaven is uit de 17e. eeuw. Coevorden is ontstaan aan het riviertje Kleine Vecht, met op deze plek een (koe)voorde. De Vecht wilde wel eens zorgen voor overstroming, wat leidde tot aanleg van afwateringskanaal en diverse sluizen.

In 1408 heeft Coevorden haar Stadsrechten herbevestigd gekregen, welk feit de Havenvereniging in 2008 uitgebreid heeft gevierd, door bij het bisdom, symbolisch de 600-jarige stadsrechten nogmaals op te halen. Per schip dan wel te verstaan (foto).

Coevorden heeft in totaal elf riviertjes en kanalen en zij heeft Stadsrechten, daarom zeggen wij: Water Stad Coevorden. De Havenvereniging Coevorden heeft in 1993 een gelijknamig boekje uitgegeven, geschreven door drs. H. Roest.

Niemand leeft zonder water (Nemo sine aqua vivit)

In 1991 is de Oude Binnenhaven (ook wel Stadshaven genoemd) en het vele vaarwater ‘ontdekt’ door inwoner Bert Gerrits. Hij richtte Havenbelangen Coevorden (1991) op, waarom hartelijk werd gelachen. Gezien de grote belangstelling voor dit ‘belachelijke idee’ heeft Havenbelang het belang er van ingezien en heeft toen de Havenvereniging Coevorden opgericht (1992), naar Rotterdams model! Er zijn, tot op heden, slechts drie Havenverenigingen, inderdaad: Rotterdam, Amsterdam en in Coevorden. En nog steeds is er die glimlach. Na 17 jaar voorzitterschap is de leiding overgedragen aan 2e. verenigingsvoorzitter Jan Wolter Mager, hobby: sleepboot.

De havenvereniging brengt de haven dichterbij

De Havenvereniging, H.V.C, is opgericht op 28 februari 1992.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld als ” corebusiness” het organiseren van aansprekende nautische/sociaal droge en natte evenementen en dit doen we met gemotiveerde en ervaren mensen. Direct hiermee samenhangend, willen we actief en passief, informatie en kennisoverdracht op nautisch en technisch gebied inhoud geven, door het houden van vergaderingen, het organiseren van lezingen, excursies en voorlichtingsbijeenkomsten.

De leden van de havenvereniging hebben alle ‘affiniteit met het water’, zij ‘houden van de haven’ en beschikken over ‘een gezonde dosis humor’. Uitingen: Havenfeesten, (Vaar-)excursies.

De Havenvereniging Coevorden heeft haar onderscheidende taken ondergebracht in specifieke commissies, zoals daar zijn: de commissies Evenementen, Transport & Waterwegen, Watersport, Materialen & Bouw en Havenbeheer. Eenieder brengt zijn of haar kennis in op de juiste plek.

Bijeenkomsten zijn er wekelijks in het Havenlokaal, men noemt dit ‘de Havenclub’. Hier worden op ontspannen wijze nautische oplossingen aangedragen en komt men gezamenlijk tot ideeën. Sommige ideeën vallen zo goed, dat zij nader uitgewerkt worden in de desbetreffende commissie.

Op verzoek van de Havenvereniging heeft de Gemeente een terrein (aan het water) toegewezen, alwaar een botenloods mag worden gebouwd. De Provincie is er begonnen met de aanleg van een degelijke kade en een jaagpad, mede omdat er voorziening moeten komen voor winterstalling in Coevorden. De leden noemen dit terrein nu al de ” Monierkade” (Leeuwerikbrug/Monierweg).

Bezoekadressen:

  • Havenlokaal, iedere zaterdagmiddag ‘Havenclub’ om 17:00 uur. (nautische en/of maritieme interesse? Bel vooraf even met de secretaris, 06-55984494)
  • Botenloods (tijdelijk onderkomen), uitsluitend op afspraak (06-53216290)