Varen op de Vecht

Met de opening van de nieuwe sluizen bij Mariënberg en Junne is de Vecht na honderd jaar weer doorgaand bevaarbaar tussen de Duitse grens en het Zwarte Water. Het bestaande vaarbesluit en de huidige NB-wet vergunning is nu nog geldig. Bovenstrooms van Ommen kan worden gevaren met boten tot een maximale diepgang van 0,50m en rekening houdende met de afmetingen van de bruggen en sluizen. Daarnaast moeten vaarrecreanten zich houden aan de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit een oogpunt van waterveiligheid en natuur. Waterschap Vechtstromen werkt momenteel samen met haar partners binnen Ruimte voor de Vecht aan een nieuw vaarconcept voor de Overijsselse Vecht.

De meest gestelde vragen over varen op de Vecht