Transport & Waterwegen

De commissie Transport & Waterwegen houdt zich bezig met het optimaliseren van de doorvaart en de vaarwegen. Zij neemt, samen met de Industriele Vereniging, deel in het OPAC, het overlegorgaan m.b.t. het kanaal Almelo-Coevorden (stroomafwaards is juister: kanaal Coevorden-De Haandrik en vanaf hier kanaal De Haandrik-Almelo). Aan het kanaal Coevorden-De Haandrik, ook wel genoemd Coevorderkanaal, is op initiatief van de Havenvereniging Coevorden (1994) extra aandacht gevraagd om iets te doen aan de deplorabele toestand van kade en kanaal. Het kanaal is inmiddels opgeknapt en geschikt gemaakt voor de binnenvaart tot 1000 ton, Er moeten tussen Loozen en Almelo nog enkele aanpassingen gebeuren alvorens het gehele kanaal op dit tonnage zit. In Coevorden is in 2002 een nieuwe industriehaven uitgegraven: de Europarkhaven. (zie foto)

Voor de pleziervaart wordt gelet op goede doorstroming, brughoogtes en bediening. De finesses echter, betreffende de opvang van gasten/passanten in de Oude Binnenhaven (hist. Stadshaven), worden behandeld in de commissie Havenbeheer.

Voorzitter Commissie Transport en Waterwegen: Jan Wemeijer.
Contact e-mailadres: janwemeijer@havenverenigingcoevorden.nl