Opleiding

Klein Vaarbewijs 1

In het Havenlokaal van Havenvereniging Coevorden start op 21-09-2021  de cursus klein vaarbewijs deel 1 (KVB 1).

De lessen zijn op dinsdag van 19.30 tot circa 22.00 uur en worden gegeven door zeezeilers Aiko en Tonnie Huls.

Het klein vaarbewijs is verplicht voor schepen die langer zijn dan 15 meter of die harder kunnen varen dan 20 km per uur. Wie geen vaarbewijs heeft, loopt risico een fikse boete te krijgen. In de cursus komen vele aspecten aan bod, zoals waterkaarten, verlichting en verkeerslichten, verkeersborden, voorrangsregels, weerkunde, techniek en bruggen en sluizen. Aiko is een ervaren zeezeiler, maar maakte zelf bijna alle mogelijke fouten. Daarover vertelt hij uitvoerig ter lering van de cursisten. De theorie wordt aangevuld met handige tips. Het vaarbewijs is levenslang geldig.

Voor informatie en aanmelding: aikohuls@hetnet.nl of telefoon 0524-552751.

Op verzoek en bij voldoende belangstelling (minimaal 10 personen) geven Aiko en Tonnie ook de cursus klein vaarbewijs deel 2 (KVB 2)

Klein Vaarbewijs 2

Klein vaarbewijs 2 is een aanvulling op deel 1. Vaarbewijs 1 en 2 samen noemen we Klein vaarbewijs 2. Met dit diploma mag u op ‘rivieren-kanalen-meren’ varen en ook op de Eems / Dollard, de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en op de Oosterschelde en Westerschelde.

Het Klein vaarbewijs 2 is tevens een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters. Dit betekent dat u in veel Europese landen op binnenwateren en kustwateren mag varen. Uw vaarbewijs-pasje is internationaal geldig.

Cursus Klein Vaarbewijs start 21-09-2021

We behandelen Vaarbewijs deel 1 

We geven deze cursus één keer per jaar. Daarnaast geven we meerdere workshops.
Het vaarbewijs geldt tegenwoordig levens lang.

Waarom .????

Om je veiligheid en kennis over de regels te vergroten . Net als in het wegverkeer er zijn veel regels. Kennis van de regels geeft meer veilheid, zekerheid en vertrouwen dat je het goed doet , je kunt rustig genieten. Je leert wat wel of niet mag en wat anderen van je verwachten . De snelheden zijn meestal laag dus veel reactie tijd en veilig .

De waterpolitie geeft erg forse boetes bij overtredingen

Meer lezen..
Een Klein Vaarbewijs , kvb1 , is verplicht voor schippers van een schip dat :
– sneller kan varen dan 20 km per uur op de motor, of
– een lengte heeft van 15 meter tot 24,99 meter.
Vooral een speedboot schipper die vaart zonder vaarbewijs , loopt de kans op een bekeuring van € 650 .
Tevens kijkt men even of er reddingsvesten , een brandblusser en een dodemansknop aanwezig zijn en /of gebruikt moeten worden. De boete loopt dan op tot € 900
De politie is daar aardig actief in omdat speed boten wel gevaarlijk snel kunnen varen.

Het vaarbewijs haal je ook om te leren hoe een schipper zich moet gedragen . Wat mag wel en wat mag beslist niet. Door kennis van de betonning volg je de goede vaarweg en kun je de weg volgen op de waterkaart . Varen wordt leuker en meer ontspannen . De bekende problemen in sluizen leer je op te lossen. Afmeren wordt eenvoudiger even als veilig weg varen . Waar mag je afmeren en waar niet.
Kennis van vaarregels, voorrang regels ,borden en lichten,  brandpreventie en Man Over Boord en een stukje techniek geven meer veiligheid , zekerheid en rust.

Waar en wanneer :
In Coevorden , in het Havenlokaal aan de Monierkade.

Meer lezen. Waar ?
Dat is bij de loswal van grint en zand handel Wemeyer , rechts af ( stuurboord uit ), het water volgen.
Voor mensen van buiten Coevorden .
U rijdt via de N34 , bij Coevorden Zuid, via de Krimweg richting centrum langs het water..
Bij de rotonde rechts af en direct weer links . Langs andere kant van het water . Einde rechts en na 70 meter links. Deze Morseweg volgen tot schrikhek . Pas op water !
Op deze kade rechts af. Na eerste loods is een P-plaats . daar moet U zijn.

Klein Vaarbewijs deel 1 (kvb1) is voor beginners .
Hiermee mag je varen op alle kanalen , rivieren en meren . Niet op de grote wateren zoals Eems / Dollard, de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en op de Oosterschelde en Westerschelde.

We kunnen ca 20-25 cursisten hebben. Bij over inschrijving verplaatsen we een deel naar de woensdagavond. Dit in overleg.

Tijd en duur:
Aanvang lessen 19:30 uur . Einde ca 22:00 uur .
Duur 9 of 10 les avonden . Je kunt dan in december examen doen. Het CBR , neemt het examen af.

Door Wie:
Aiko en Tonnie Huls. Ervaren zeezeilers naar diverse landen.
Meer lezen.
Als ervaren zeezeilers weten Aiko en Tonnie veel over het varen van kanaal tot aan het ruime sop. Ze zeilen ruim 40 jaar en ze legden de laatste 20 jaar 45 000 km varend af , waarbij zij 12 landen bezochten. Ze varen veel op de Oostzee, maar ook Frankrijk en Engeland had hun interesse . Hun enthousiasme zal iedereen inspireren de cursus af te maken en moeilijke momenten te over winnen.
Nu Aiko zelf de vaarcursus geeft , kan hij gebruik maken van zijn opgedane ervaring waardoor hij de theorie goed kan overbrengen .
Hij begrijpt de onzekerheden van de beginner , weet deze te relativeren .
De vele praktijk voorbeelden , alle mogelijke fouten en lastige situaties kent hij uit eigen ervaring . Hij zal deze zeker vertellen en we mogen er gezamenlijk om lachen . Een beetje spanning past wel bij varen , omdat de situaties nooit gelijk zijn .

Tevens introduceren we onze opvolger, John Brinckman, een oud leerling van ons die uiteraard VB2 bezit en veel parate kennis heeft van de benodigde materie. Hij zal wellicht vaak de lessen bijwonen om te ervaren hoe wij werken . Onze methode maakt de soms lastige zaken op een prettige manier duidelijk . Hij zal dit wellicht net zo gaan doen of wellicht nog beter. Wij zullen hem zeker zo nodig assisteren .

Welk Boek?
Cursusboek klein vaarbewijs 1 en 2. Uitgave 2021. We werken uit een nieuw boek. Dit moet je zelf bestellen . Kost ca € 22 exclusief porto. Je krijgt online een aantal proefexamens, zodat je zelf je voortgang kunt en moet testen .
De bestel gegevens geven we door na aanmelding .
We ondersteunen de lessen met afbeeldingen via een Beamer, samenvattingen en overzichten .

Klik hier om eventueel te bestellen.

Waar hebben we het over; Deel 1
Leert ons veel over het schip , de motor, veiligheid, brandpreventie , schroefwerking, het weer, wind en stroom. Veel praktisch zaken aangevuld met tips. Ook voorrangsregels en hoe te handelen bij bruggen ,sluizen en over manoeuvreren.
Afmeren en afvaren , man over boord , betonning , waterkaarten lezen en tekens langs het vaarwater . Wettelijke bepalingen van vooral BPR. Ook hoe je de boot degelijk kunt vastleggen.
Al met al veel stof die we in de 9-10 avonden behandelen en uitleggen. Het kost wel wat tijd maar is de moeite waard. We proberen het zeker leuk te houden.

Wat we niet leren.
Wat we je niet kunnen leren is praktijk . Maar veel kennis en handige tips maakt het praktische varen een heel stuk eenvoudiger. Je weet vooraf vaak wat je kunt verwachten en we leren je wel hoe je dan het beste kunt handelen . Je zekerheid stijgt en veel fouten kun je voorkomen . Je beleeft er meer plezier aan.

Toch stukje praktijk!
We hebben sloepen bij de HVC en we willen proberen op een of meer zaterdagen hiermee te gaan varen met de cursisten, die geen of zeer weinig ervaring hebben , of die dit leuk vinden. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan en het was erg leerzaam voor de cursisten. Natuurlijk ben ik daar bij aanwezig .

Er is een kans dat er binnenkort een praktijk toets verplicht wordt bij het examen voor het KVB1. De politie is van mening dat deze er moet komen voor boten vanaf 8 meter! Zodra wij de nieuwe richtlijnen hebben gaan we dan ook dit praktijk gedeelte helemaal afstemmen op het praktijk examen.

Onze HVC leden varen nogal eens op de praam of in sloepen, zo doen ze veel praktijk op .
Onze beroepsschippers uit onze vereniging sturen vaak de praam bij bepaalde gelegenheden. Je kunt daar veel van leren. Ze vertellen je het graag.

Kosten :
Cursus: Exclusief boek € 95.
Examen geld € 42 , het pasje van kvb1 kost € 20, boek ca € 22 .
Totaal ca € 180-185

Een notitie blok lijkt me handig om zaken die verteld worden te noteren.

Examen doen. Probeer direct na de cursus examen te doen . De kennis van de lessen is dan nog aanwezig . Voor het examen aanmelden doe je zelf . Dit regel je via het CBR.
Je bepaalt zelf of je wel examen doet .
Het CBR neemt de examens af . De tijd waarop je examen wilt doen kun je grotendeels zelf bepalen. Prik een bepaalde dag een vrij uur .
Je krijgt 40 meerkeuze vragen in een uur tijd. Van de 60 te halen punten moet je er 42 halen. Dus een 7 moet je halen.
Je weet direct of het gelukt is . Niet iedereen doet examen , de keuze is aan u. Schippers met een speedboot raad ik het zeker aan . Bekeuringen zijn erg duur.

Opgave voor de cursus of eventueel belangstelling
Via aikohuls@hetnet.nl
Je kunt je zelf opgeven per E-mail en eventuele vragen naar het zelfde E-mail adres sturen. Wij verwachten veel belangstelling en zullen misschien ook de woensdagavond gebruiken om de groep niet te groot te laten worden .
Vermeld graag ook woonplaats en telefoon.
Let op: Als je informatie vraagt betekend dat niet dat je je gelijk aanmeld. .

E –mail aikohuls@hetnet.nl
Eventueel tel 0524-551751

Je krijgt na aanmelding een bevestiging met informatie hoe je het boek kunt bestellen .

Varen doe je samen , neem je vaar maatje mee..
Voor zij die straks samen , man/vrouw /vriendin , willen gaan varen (Wij bedoelen echtparen).
Kom samen en volg gezamenlijk de cursus. Beiden examen doen is punt twee .
Het werk bij ons erg goed , onder alle omstandigheden kan ik het schip uit handen geven. Ook tijdens lange nachtelijke overtochten gaan we beurtelings onder zeil (slapen) Mijn vrouw neemt dan het schip en het zeilen over , terwijl ik slaap.
Ook begrijp je wederhelft dan de zin en de bedoeling van de soms rare manoeuvres. Je kunt zaken overleggen en bespreken . Beiden kunnen we koers uitzetten , de kaarten lezen en de boot sturen . Ook kunnen we allebei zelfstandig zeilen en manoeuvreren.
Erg handig en vooral veel leuker . Ook kan de stuurman uitvallen wegens ziekte.
Samen de cursus volgen , dan krijgt de tweede persoon € 10 korting . ( het zelfde als HVC leden )

Zij die lid van de HVC zijn of worden tijdens de cursus, genieten korting :
Zij betalen geen € 95 maar € 85

Lidmaatschap HVC kost € 50 .

We heten je graag welkom .
Namens de HVC, Aiko en Tonnie Huls
0524-551751 aikohuls@hetnet.nl

PS

Wil je vooraf de sfeer proeven bij onze club , dan kom je gewoon langs.
Bijna iedere zaterdag tussen 17:00 en 18:30 uur is er een social hour. Vaak erg gezellig.
Als je zegt dat je een cursus bij Aiko gaat doen weet men genoeg.
Je bent zeker welkom , ook nu al .